In 2014 zijn de regels rondom de vergoeding voor o.a. psychologische hulp door het Ministerie van VWS verder aangescherpt. De huisarts kan u doorverwijzen naar de gespecialiseerde of Specialistische GGZ als er sprake is van een DSM-stoornis.  Een DSM-classificatie is internationaal het meest gebruikte classificatie-systeem voor psychiatrische aandoeningen. Het biedt een geclusterde beschrijving van alle stoornissen op basis van symptomen. Een verwijsbrief van de huisarts is  noodzakelijk als ‘bewijs’ dat psychologische hulp medisch wenselijk is.

Als u wilt dat de gesprekken worden vergoed, moet u dus eerst contact opnemen met de huisarts. Wij zijn verplicht de verwijsbrief te screenen om te kijken of de brief voldoet aan de eisen die worden gesteld. Het scheelt u en ons veel tijd als de volgende gegevens worden genoemd in de verwijsbrief:

  • NAW-gegevens en AGB-code van de huisarts
  • AGB-code van de huisarts
  • Naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, zorgverzekeraar en polisnummer van de cliënt
  • Korte beschrijving van de klachten
  • Gebruikte screeningsmethode, en (vermoeden )DSMIV-classificatie
  • Verwijzing naar BGGZ(Basis) of SGGZ(Specialistisch)
  • (medische) geschiedenis cliënt

Helaas wordt de behandeling van relatieproblematiek en hulp bij werkgerelateerde problemen door uw zorgverzekeraar niet vergoed. Ook bij stressklachten of/en een burn-out vindt er geen vergoeding door de zorgverzekeraar plaats.
Een eigen bijdrage per gesprek is in 2014 niet meer van toepassing. Wel tellen de gesprekken mee bij uw eigen risico en is er geen extra vergoeding als uw aanvullend bent verzekerd.

Geen verwijsbrief en/of vergoeding?

Indien u geen verwijsbrief heeft of niet in aanmerking komt voor een vergoeding via uw zorgverzekeraar, dient u de sessies zelf te betalen. Dit is natuurlijk ook mogelijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.