In onze praktijk is er een lange traditie opgebouwd m.b.t. tot het geven van relatietherapie.
U vindt daar meer over op deze site.
Relatietherapie en relatiegesprekken worden niet (meer) door uw zorgverzekeraar vergoed. U zult daar zelf een nota voor ontvangen. Voor overleg daarover kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Werken aan een goede relatie
Elke relatie kent zijn eigen ontwikkeling. In die ontwikkeling is het soms van belang om aandacht te geven aan de kwaliteit van je relatie, je eigen inbreng en verwachtingen en aan de betekenis die de relatie voor jouzelf en je partner heeft of zal moeten hebben.
Dat betekent soms dat er werk aan de winkel is. Vanzelfsprekendheden in het doen en laten moeten weer eens bekeken, besproken en misschien ‘vervangen’ worden door …… .
Kortom: soms is het tijd voor een ‘ópfrisser’, soms voor nieuw elan. Zorg ervoor!
Wanneer het er niet van komt, of het niet lukt, kan je overwegen om hulp te zoeken.

RELATIE is een ‘werkwoord’foto 4

 

WERKEN AAN JE RELATIE
Wij zullen in fasen te werk gaan.

Eerst zullen we, in één (of zonodig meerdere) gesprek(ken), kijken wat het probleem is waar u aandacht aan wilt/moet geven. Vervolgens zullen we een plan maken voor de manier waarop we het probleem zullen gaan aanpakken en we zullen voorlopige doelen met elkaar vaststellen.
Dan begint de fase van het werken aan uw probleem (problemen).
Regelmatig zullen we kijken of we op de goede weg zijn (evaluatie).

In principe gaan we uit van relatiegesprekken, d.w.z. gesprekken met u samen. Daarbij proberen we zonder taboes en met beider inzet te werken aan nieuwe inzichten, en mogelijke oplossingen.
Het kan voorkomen dat we besluiten om ‘onderweg’ individuele consulten in te lassen.

U zult meestal ‘huiswerkopdrachten’ meekrijgen voor thuis en de tijd tussen onze contacten. Zo kan het zijn dat u gevraagd wordt om een weergave van het gesprek te maken, samen nieuwe activiteiten te ontplooien, etc. E-mailcontact kan daar een rol bij spelen.
Gewoonlijk zullen we afspraken in blokken van drie of vijf keer maken.

Een relatiegesprek (consult) duurt als regel een ‘groot uur’ (75-90 minuten, met mogelijk een uitloop naar iets meer dan 1 ½ uur), tenzij anders is afgesproken.
Een individueel gesprek duurt in de regel een ‘klein uur’ (45-60 minuten).

Relatietherapieën en relatiegesprekken worden in Nederland niet langer door zorgverzekeraars vergoed.

Hoe pakken we het aan?
In ons contact zoeken we naar de sterke en zwakke punten in jullie relatie. Op grond van jullie bevindingen ontstaat een idee over de kansen van verandering en verbetering. Systematisch te werk gaand, proberen we jullie met nieuwe inzichten ‘fris’ naar de mogelijkheden van jullie relatie te laten kijken. Daarbij maken we gebruik van hulpmiddelen (vragenlijsten, oefeningen, opdrachten).Vragenlijsten en oefeningen zijn in/bij de Praktijk voor Psychologie beschikbaar.

Pijlers als aandachtspunten (De verschillende pijlers van jullie relatie)
Een relatie hebben betekent: er aandacht aan schenken en eigenlijk vooral: er aan werken .
We onderscheiden zeven pijlers (factoren) van de relatie, die ieder hun eigen ‘onderhoud’ vragen.
In de zoektocht naar een goede (zich verbeterende) relatie zijn de volgende factoren mogelijk van belang:

1. Zorg dat je kennis hebt van de belevingswereld van je partner; hoe gedetailleerd ken je zijn/haar ‘wereldkaart’?
Wat beweegt hem/haar, wat zijn de gedachten, wie de vrienden, wat de voorkeuren, …
Heb jij dat voldoende in kaart gebracht?
Verbeter, allebei, dit in kaart brengen van de ander.

2. Koester je genegenheid en respect (bewondering) voor elkaar
Ik waardeer (noem 7 bijvoeglijke naamwoorden);
Stimuleer je genegenheid voor elkaar (dagelijks een zin, uitspraak, thema).

3. Blijf je op elkaar richten
Samen, romantiek, stressverminderend praten, hoe kan ik het beter doen?

4. Laat je door je partner beïnvloeden
Acceptatie, tekenen van weerstand, toegeven.

5. Los je oplosbare relatieproblemen op
Let bij gesprekken / conflicten op het volgende.
Zorg dat je start bij een gesprek goed is, oplossingen mogelijk maakt.
Leer om herstelpogingen te doen en om die te beantwoorden
Kalmeer jezelf en je partner
Sluit compromissen
Sta tolerant tegenover elkaars fouten

6. Zorg dat je niet vastloopt

7. Geef samen zin aan je leven
Gedeelde zingeving, vaste gezinsrituelen, …

Vragenlijsten en oefeningen voor de relatie
Hieronder, ter oriëntatie, een beperkt overzicht van eventueel te gebruiken materiaal.

 • 7 Pijlers van de relatie (1 pag.)
 • Vragenlijst voor relatietherapie (6 pag.)
 • Relatiegeluksschaal (2 pag.)
 • Het 20-vragenspel (factor 1; 2 pag.)
 • Vragenlijst genegenheid en bewondering (factor 2; 1 pag.)
 • Oefening: ‘ik waardeer ….’ (factor 2; 2 pag.)
 • Lijst ‘samen doen’ (factor 3; 2 pag.)
 • Wat doen wij voor elkaar? (factor 3; 1 pag.)
 • Inventarisatie conflicten (factoren 0 en 5; 3pag.)
 • Ik en mijn ruzie-boekje (factor 5; 5 pag.)
 • Vragenlijst valse start (factor 5; 1 pag.)
 • Vragenlijst herstelpogingen (factor 5; 1 pag.)
 • Conflictbeschrijving / analyseschema; (factor 5; 1 pag.)