Behandeling in de praktijk

In mijn behandeling / begeleiding ga ik uit van een praktische benadering van uw problemen. Ik doe dat met de (cognitieve) gedragstherapie als achtergrond.

We zullen in fasen te werk gaan:

Eerst zullen we, in één (of zonodig meerdere) gesprek(ken), kijken wat het probleem is waar u aandacht aan wilt/moet geven. Vervolgens zullen we een plan maken voor de manier waarop we het probleem zullen gaan aanpakken en we zullen voorlopige doelen met elkaar vaststellen. Dan begint de fase van het werken aan uw probleem (problemen).

Regelmatig zullen we kijken of we op de goede weg zijn (evaluatie).

Het kan voorkomen dat u ‘huiswerkopdrachten’ meekrijgt voor thuis en de tijd tussen onze contacten. Zo kan het zijn dat u gevraagd wordt om een weergave van het gesprek te maken, dagboekaantekeningen bij te houden, nieuwe activiteiten te ontplooien, etc. E-mailcontact kan daar eventueel een rol bij spelen.

Gewoonlijk zullen we afspraken in blokken van drie of vijf keer maken.

Een consult/gesprek duurt als regel 45 minuten (met een uitloop naar een uur), tenzij anders is afgesproken. Bij relatie- en gezinstherapie gaan we uit van een dubbele gesprekstijd (75-90 minuten).

 

Specifieke problemenDwangdenken

In volgende pagina’s op deze site vindt u aanvullende informatie over specifieke problemen, zoals die zich voor kunnen doen en informatie over de (aard van de) behandeling die daar eventueel voor beschikbaar is.

Aandacht zal er zijn voor o.a. de volgende klachten:

  • Depressie (Mogelijkheid tot lichttherapie)
  • Burnout (Een burnout behoort tot de groep ‘Beroepsziektes’. Burnout is een ‘ziekte” die   ontstaat na langdurige overbelasting van personen in het arbeidsproces. Wie een burnout krijgt ziet dat vaak als een persoonlijk falen. Onderzoek heeft aangetoond dat dit allerminst het geval is. Om een burnout te krijgen spelen veel meer dan alleen persoonlijke factoren een rol. Burnout is zo’n moderne ziekte waarvan mensen soms denken dat het aanstellerij is.)
  • Fobie
  • Paniek-en angstklachten
  • Stressklachten
  • ‘Midlife-problematiek’
  • Loopbaanvragen                      .