Hans Nobel is de oprichter van deze praktijk en tevens praktijkhouder; hij is gezondheidszorgpsycholoog (BIG-geregistreerd) en werkt voornamelijk in de volwassenenzorg en met relatieproblematiek.

Hans Nobel studeerde klinische en sociale psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Later volgden opleidingen in de gedragstherapie en groepstherapie.

Sindsdien is hij actief op vele terreinen van zorg en welzijn. Zo was/is hij (gedrags)therapeut/hulpverlener, docent/ trainer, mental coach en deskundige op het gebied van psychische problematiek in relatie met een verstandelijke handicap. In het verleden was hij, als wetenschappelijk medewerker en onderzoeker, verbonden aan de vakgroep Klinische en Orthopedagogiek van de RijksUniversteit Leiden. Voor de Hogeschool Utrecht is een groot aantal cursussen en trainingen verzorgd m.b.t. het vakgebied psychologie en psychopathologie. Een reeks van jaren was hij secretaris/bestuurslid van de sectie zmvh van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Sinds de jaren ’90 is hij als zelfstandig gevestigd gezondheidszorgpsycholoog actief op het gebied vanHans Nobel

    • hulpverlening en coaching (sterk bepaald door de cognitieve gedragstherapie en de RET)
    • onderwijs (opleidingen, cursussen, workshops, lezingen)
    • methodiek- en lesontwikkeling

In de loop der jaren publiceerde hij op uiteenlopende terreinen van zorg en welzijn.

 

Hans Nobel