De Praktijk, agrarisch verleden op de achtergrondgiessenburg

De praktijk is gevestigd in een voormalige boerderij: de Egelantier. De Zuid-Hollandse Alblasserwaard is van oudsher een veeteeltgebied. Derhalve zijn de praktijkruimtes gevestigd in voormalige bedrijfsruimtes: pinkenstal, paardenstal en de ‘lange stal’ waar zo’n 12 koeien stonden. Daarboven strekt(e) zich de hooizolder uit.Verder waren er ooit nog een aparte varkensstal, kippenschuur, een hooiberg, bakhuisje en een buiten-wc. Die sporen van dat agrarisch verleden zijn er nog. Zij het dat er nieuwe functies aan gegeven zijn.

 

Aan de overkant van de weg, tegenover de boerderij, liggen de groententuin en de steiger aan het riviertje de Giessen.

omgevingsrust

praktijk 1  en eigen rust Giessen

Foto kaart hier ter plekke natuur