Nobel Praktijk voor PsychologieOp zoek naar psychologische hulp?
Het kan iedereen overkomen, tijdelijk of langdurig worstelen met psychische problemen. Soms komen mensen er zelf niet uit. Dan kan het raadzaam zijn om een ander te raadplegen of om advies te vragen. Wanneer de klachten of problemen blijven is het wellicht aan te raden om een psycholoog te consulteren.
Wat kunnen die klachten zoal zijn:
• Psychische klachten zoals angsten, schuldgevoelens, somberheid, eenzaamheid;
• Nare gedachten die uw leven beheersen;
• Problemen in relaties, thuis of daarbuiten;
• Seksuele problemen;
• Problemen met uw werk, of juist met werkeloosheid, of met uw studie;
• Problemen met de opvoeding van uw kinderen, thuis of op school;
• Problemen met het accepteren of verwerken van een persoonlijk verlies;
• Problemen met ouder worden;
• Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn, rugpijn of benauwdheid, waar geen duidelijke medische verklaring voor is gevonden.

Heeft u behoefte aan psychologische hulp?
Gebaseerd op een brede en lange ervaring als psycholoog en hulpverlener werken mijn collega’s en ik, vanuit een gedragstherapeutische benadering, in fasen met u aan uw probleem.

Aanmelding
U kunt bellen, schrijven of e-mailen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Zie pagina contact met de praktijk voor onze adresgegevens. U kunt zich ook direct aanmelden via het online Aanmelden. In dat geval nemen wij contact met u op. Uiteraard worden alle gegevens, conform de beroepscode, vertrouwelijk behandeld.
Ook wanneer u aarzelt, of wanneer u tevoren meer informatie wilt geven over uw situatie, nodig ik u uit om contact op te nemen.

Behandeling in de Praktijk
In mijn behandeling / begeleiding ga ik uit van een praktische benadering van uw problemen. Ik doe dat met de (cognitieve)gedragstherapie als achtergrond. We zullen in fasen te werk gaan: Eerst zullen we, in één (of zonodig meerdere) gesprek(ken), kijken wat het probleem is waar u aandacht aan wilt/moet geven.
Vervolgens zullen we een plan maken voor de manier waarop we het probleem zullen gaan aanpakken en we zullen voorlopige doelen met elkaar vaststellen.
Dan begint de fase van het werken aan uw probleem (problemen). Regelmatig zullen we kijken of we op de goede weg zijn (evaluatie). Het kan voorkomen dat u ‘huiswerkopdrachten’ meekrijgt voor thuis en de tijd tussen onze contacten.
Gewoonlijk zullen we afspraken in blokken van drie of vijf keer maken. Een consult/gesprek duurt als regel 45 minuten (met een uitloop naar een uur), tenzij anders is afgesproken. Bij relatie- en gezinstherapie gaan we uit van een dubbele gesprekstijd.
Over de basisideeën van de cognitieve (gedrags)therapie vindt u korte informatie bij de pagina hulpmiddelen op deze site.

Beroepscode
De beroepsethische code voor psychologen, zoals omschreven in de nieuwe beroepscode voor psychologen van het Nederlands instituut van Psychologen (NIP), is van toepassing. Dit betekent o.a., dat er door mij geen informatie aan derden wordt gegeven tenzij met uw toestemming, dossiers zorgvuldig worden opgeborgen, etc.. Als GZ-psycholoog sta ik, naast het NIP-lidmaatschap, ingeschreven in het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) onder nummer 49050731425.